Jei norite savo puslapio:

Spauskite ant baneriuko:
web hostingas, serverių nuoma, svetainių talpinimas
Ir jūs galėsite susikurti savo puslapį už 1 lt. per mėn.

Nuorodos:

Mano karoliukų pasaulis Lauko baldai. Skulptūros Periodika internete: žurnalai, laikraščiai ir t.t. ************** Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (išsami knygų ar referatų paieška) ************** Lietuvos virtuali biblioteka ************** Lietuvos viešosios bibliotekos ************** Bibliotekos pažangai (internetiniai mokymai, naujienos, apie bibliotekose vykstančias akcijas)

TEIZŲ BIBLIOTEKOS ISTORIJA


   Pirmasis kultūros židinys Teizų apylinkėje buvo Teizų klubas - skaitykla, įkurta 1952 m. (P. Vaikšnoro namuose). Pirmoji klubo-skaityklos vedėja buvo B. Kunigiškienė. Tai buvo mažas kambarėlis, kuriame tilpo stalas, dvi kėdės ir dvi lentynos knygoms. Buvo apie 1000 knygų. Grožinės literatūros buvo nedaug. Tai J. Žemaitės, L. Pelėdos, J. Biliūno raštai ir keliasdešimt tarybinių rašytojų knygų. Žmonės į klubą skaityklą užeidavo tik sekmadieniais. Buvo apie 10 skaitytojų. 1954 m. P. Vaikšnoras savo namą nugriovė, tada klubas - skaitykla buvo perkelti į J. Marcinkevičiaus sodybą. 1956 m. balandžio 2 d. buvo atidaryta Teizų biblioteka. Ji gavo kambarėlį su skurdžiu inventoriumi ir 2011 egzempliorių knygų fondu. Teizų bibliotekos vedėja dirbo Aldona Stučkaitė - Šukienė. Biblioteka palaikė draugiškus santykius su Teizininkų mokykla, mokytojais. Buvo suburtas šokių ratelis, šokiams grodavo Šventežerio bibliotekos vadovas B. Mazėtis. 1956m. Gruodžio 31 d. Bibliotekoje buvo 60 skaitytojų. Išduota 2216 knygų.
   1957 m. pabaigoje atidarytas Teizų klubas - skaitykla. Jos vedėja dirbo O. Pūkeliavičienė.
   1958 m. padidėjo bibliotekos patalpos.
   1960 m. knygų fondą sudarė jau 3642 egzemplioriai. Skaitytojų skaičius 316. Literatūros išduota 4017.
   To meto aktyviausios saviveiklininkės A. Stučkienė, O. Perlienė, A. Jarmalienė, J. Norkūnienė, O. Židžiūnienė.
   1965 m. biblioteka pradėjo rinkti kraštotyrinę medžiagą apie Teizų apylinkę. Knygų fondas - 6163. Skaitytojų skaičius-480. Išduota literatūros-7740.
   1966 m. biblioteka perkialiama į naujas patalpas į naujai pastatytą ūkio kontorą. Įsteigiamos trys kilnojamosios bibliotekėlės: Giraitėje, Teizininkuose, Barčiuose. Prie bibliotekos organizuojamas vaikų knygų skaitymo būrelis. Geriausios skaitovės: B. Krasauskaitė, L. Valutkevičiūtė, B. Sušinskaitė, D. Burbaitė.
   1970 m. knygų fondą sudarė 7000 egzempliorių. Skaitytojų skaičius 652. Literatūros išduota 10253.
   1975 m. knygų fondas - 6620. Skaitytojų skaičius - 428. Literatūros išdavimas - 7680.
   1976-1981 m. Teizininkų kilnojamosios biobliotekėlės vedėja dirbo mokytoja Irena Rinkevičienė, aktyvi bibliotekos skaitytoja ir pagalbininkė ruošiant bei pravedant masines priemones.
   Geriausios 1982 m. bibliotekos skaitytojos R. Laimanskienė, A. Jestremskienė, V. Krasauskienė.
   Pedagogės, pašventė savo gyvenimą vaikams, aktyvios bibliotekos pagalbininkės B. Valaikienė ir J. Perlienė.
   Bibliotekoje įsteigiamas darbščiųjų rankų būrelis, vaikai mokosi megzti, daro žaislus - suvenyrus, lipdo atvirukus iš džiovintų žiedlapių.
   1985 m. geriausi bibliotekos skaitytojai Danutė Grėbliūnaitė, Vitas Minkevičius, Jonas Makauskas su sūnumi Sauliumi.
   1986 m. balandžio 2 d. Bibliotekos 30 - etis. Šventė dviguba, nes tiek pat metų bibliotekai vadovauja bibliotekininkė Aldona Šukienė. Bibliotekoje ji dirbo iki 2005 m. Šiam darbui buvo pasišventusi, atsidavusi, mylėjo knygą ir žmones.
(Panaudota literatūra: Aldona Šukienė "Lazdijų rajono Teizų bibliotekos istorija" 1981 m.)
   Nuo 2005m. bibliotekos vedėja dirba Daiva Karaliūnienė. Biblioteka gavo pirmąjį kompiuterį, įvestas internetas. Veikia "Knygraužių ir bibliozaurų būrelis", kur vaikai dalijasi savo mintimis apie perskaitytas knygas, seka pasakas, apdovanojami geriausi skaitytojai. Su vietos jaunimu esame sukūrę kelias muzikines inscenizacijas. Biblioteka ir toliau bendradarbiauja su mokykla, seniūnija, Teizų kultūros centru, kartu organizuoja renginius: koncertus, popietes, edukacines valandėles, vakarones.
   Nuo 2007m. biblioteka turi savo internetinį tinklalapį www.teizai.puslapiai.lt, kuriame lankytojai gali susipažinti su vykstančiais renginiais, perskaityti straipsnelį apie renginį, pažiūrėti jų nuotraukas, siūlyti savo mintis ir kūrybą.
   2008 m., panaikinus mokyklą, biblioteka persikėlė į buvusias mokyklos patalpas. Bibliotekoje įsteigtas Viešasis interneto prieigos taškas (VIPT ), kurio dėka gauti 5 kompiuteriai. Padidėjo besinaudojančiųjų kompiuteriu skaičius. Aktyviai dalyvaujama bendruomenės renginiuose ir jų organizavime. Vis daugiau žmonių įtraukiama į kultūrinę veiklą, Susibūrėme į aktyvistų mėgėjų būrelį, rengiame koncertus, statome spektaklius, esame pasirodę ir kitose bibliotekose bei kultūros namuose. 2009m. buvome pakviesti dalyvauti Šeštokuose Prano dzūko sodyboje vykstančioje Septintojoje mėgėjų teatrų šventėje "Susipažinkime" , su G. Švabienės komedija "Nepasisekė".
   Nuo 2007m. biblioteka dalyvauja projekte "Metų knygos rinkimai". 2007-2008m. laimėjome Metų knygas vaikams, 2009m. - Metų knygas paaugliams.
   2010m. biblioteka dalyvavo Bibliotekos pažangai organizuojamame projekte, skirtame Senjorams, sprendėme testą "Tūkstantmečio senjoras". Labai smagu, kad viena iš mūsų senjorų Aldona Stučkienė tapo viena iš laimėtojų ir buvo apdovanota prizais. Vaikai ir jaunimas stebėjo video konferencijas "Sukurk dainą žvaigždei" , prieš smurtą ir patyčias.
**********************************************************

Kuriančius ir norinčius savo kūryba pasidalinti su kitais rašykite karaliuniene12 @ one.lt
**********************************************************

Labai prasom :)Taip pat kviečiame geruosius žmones paremti mūsų puslapį. Prašome paaukoti bent vieną litą per metus SMS žinute. Parašykite SMS žinutę su kodu IVP TEIZAI. Tarp žodžių IVP ir TEIZAI palikite tarpą, rašyti galite didžiosiomis arba mažosiomis raidėmis (pvz., ivp teizai). Siūsti Nr.1656 kaina 1 Lt .

Daugiau...